Mapa světa

Politická mapa Afriky

Mapy Afriky


Politická mapa Afriky
politická mapa Afriky

Politická mapa Afriky 2003

S politickými hranicemi vymezujícími více než 50 nezávislých států je Afrika jedním z nejrozmanitějších kontinentů světa. Politická mapa Afriky je výsledkem mnoha faktorů včetně koloniálního dědictví, etnických a kulturních rozdílů a hospodářských zájmů.